KOPARKA ŁAŃCUCHOWA

Dzięki niej można łatwo wykopać wąskie rowy bez uszkodzenia gruntu w obszarze pracy.